We Help The Bearing Technology Growing Since 2006

מיסבים מתחדדים

  • Seven types of tapered roller bearings, complete models, manufacturers spot.

    שבעה סוגים של מיסבי גלילה מחודדים, דגמים שלמים, נקודת היצרן.

    דיוק גבוה לא קל לחם: נושא דיוק גבוה, רעש נמוך, מהירות גבוהה, לא קל לחם, יכול לשאת עומס גבוה.
    מהירות גבוהה ורעש נמוך: בהשוואה למיסבים דומים, יש לו את המאפיינים של רעש נמוך ומהירות גבוהה, שלא קל לייצר ריצוד.
    פלדה שנבחרה בקפדנות אינה קלה לקורוזיה: קשיות גבוהה, קורוזיה לא קלה ללבישה, אך גם לשמור על קשיחות מוסמכת, יכולה לעמוד בעומס השפעה.