We Help The Bearing Technology Growing Since 2006

מיסבים גליליים

  • Six types of angular contact bearings, complete models, manufacturers spot

    שישה סוגים של מיסבי מגע זוויתיים, דגמים שלמים, נקודת היצרן

    מיסבי מגע יכולים לשאת עומסים רדיאליים וציריים בו זמנית.יכול לעבוד במהירות גבוהה.ככל שזווית המגע גדולה יותר, כושר הנשיאה הצירי גבוה יותר.זווית המגע היא הזווית בין נקודות המגע של הכדור ומסלול המירוצים במישור הרדיאלי לבין הקו האנכי של ציר המיסב.דיוק גבוה ומיסבים במהירות גבוהה בדרך כלל לוקחים 15 מעלות של זווית מגע.תחת כוח צירי, זווית המגע תגדל.